تجربه های آموزشی کلاس اولی ها

آزمون عملکردی ریاضی اول ابتدایی( مفهوم عدد) 

 

به نام خدا      

23/8/87                                                  

آزمون عملکردی درس ریاضی پایه اول ابتدایی(مفهوم عدد)    

 

با استفاده از شکلهايي که از مقوا یا کاغذ می چینید اعداد داده شده را در خانه های خالی نشان دهید و عدد داده شده را بنویسید.

 

 

۵

 

۱

 

۳

 

۲

 

 

 

۴

 - کودک مفهوم عددرا فرا گرفته و با شکل نشان داده است.

 - شکل های مربوط به اعداد داده شده را به خوبي  چسبانده است .

 - به نظم و تميز بودن کارش توجه کرده است.

 

 

نوشته شده توسط عظیمه کریمیان | لینک ثابت | موضوع: |