تجربه های آموزشی کلاس اولی ها

نمونه تمریناتی از نگاره دوازده فارسی بخوانیم پایه اول دبستان 

فارسی( بخوانیم )

نگاره ی دوازده

نمونه تمرینات

 

1- دو تصویر که یکی سفره غذا و دیگری سفره هفت سین را نشان می دهد را در اختیار دانش آموز قرار می دهیم و از او می خواهیم که دو شکل را با هم مقایسه کرده و تفاوت آن ها را بگوید.

 

2- از پدر یا مادرت خواهش کن شعر کتاب بخوانیم را برایت بخوانند.

بگو شعر در باره ی چه چیزی است؟

از کدام قسمت آن خوشت آمد؟

 

3- بگو دوست داری چه چیزی هدیه بگیری؟ چرا؟

 

4- اول گوش کن. سپس تکرار کن.

- ما در عید نوروز به دیدن دوستان و آشنایان خود می رویم.

- در فصل بهار همه جا زیبا و سر سبز می شود.

 

5- با شکل نا تمام داده شده شکلی بساز.

( این شکل می تواند یک ضربدر باشد)

 

6- دنباله داستان را بگو.

امین با دوستش توپ بازی می کرد، ناگهان...

توجه:

این تمرین دنباله گویی است که جنبه ی خلاق دارد. بنابراین لازم است فرصت های لازم را به دانش آموز بدهیم و با حوصله به داستان ساخته شده گوش کنیم و چنانچه به لحاظ منطقی مشکلاتی دربافت داستان مشاهده کردیم به طور غیر مستقیم تذکر دهیم.

 

7- شکلی بکش که صدای اولش مانند ( سبزه ) باشد.

 

8- کامل کردن یک شکل نیمه تمام و رنگ کردن آن.

 

نوشته شده توسط عظیمه کریمیان | لینک ثابت | موضوع: |